If you make friends with yourself you will never be alone

MAXWELL MALTZ

Over mij

Al heel jong wist ik zeker dat ik met kinderen wilde werken. Daar ben ik mee begonnen bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. Met een groep jonge mensen zijn wij het kinderdagverblijf gestart. Later realiseerde ik me dat ik nog niet klaar was met studeren en ben ik gestart met mijn HBO-studie Pedagogiek, in 1991. In het 2e jaar van mijn studie kreeg ik een relatie met mijn huidige man. In het jaar dat onze dochter is geboren ben ik afgestudeerd. Het jaar daarop is onze zoon geboren.

19 jaar geleden ben ik in de ambulante hulpverlening terecht gekomen, waarbij ik voornamelijk de vragen rondom het kind heb opgepakt. In de begin jaren wanneer de vraag op het kind binnen kwam, was het zeker niet de bedoeling dat je breder ging kijken. Want wat gebeurt er in de totale omgeving waarin het kind opgroeit? Als je bij de voordeur over de enveloppen met de schulden stapt, kom je binnen niet toe aan het gesprek over het kind. Terwijl de vraag aan de hulpverlening is, doe wat aan mijn kind, want dit gedrag kan niet. Mogelijk staat dit kind onder druk van de lasten die de ouders dragen.

In 2013 ben ik ernstig ziek geworden. In het proces van herstel en goed met mezelf in het leven staan, heb ik een innerlijke reis gemaakt. Ik heb geleerd de controle los te laten en mezelf kwetsbaar te durven op stellen. Ik kwam in aanraking met het systemisch holistisch coachen en het systemisch werken. Waarbij de context, de totale omgeving de levensader is. Hoe kijken we naar het geheel, welke patronen spelen er, ook in het niet zichtbare. Via een tafelopstelling de innerlijke wereld, patronen zichtbaar maken, wat heel verhelderend werkt.

Al jaren was ik met een vriendin aan het brainstormen over een zelfstandige onderneming. Vooral hoe kunnen wij het individu, partners en gezinnen weer in hun kracht zetten. Onze eigen vrouwelijke thema s waar wij als vrouwen tegenaan lopen omzetten in krachten die ons verbindt en versterkt in de samenleving.

Die zelfstandige onderneming is er gekomen. Ik werk nu als Systeem Therapeutisch Werker, met een fijne samenwerking.

Scholing

  • HBO ortho- sociale pedagogiek
  • Trainingen voor oplossingsgericht coachen
  • Post HBO opleiding IAG (intensieve ambulante gezinsbehandeling)
  • ICM coach opleiding
  • Post HBO RINO opleiding tot autisme deskundige
  • Opleiding systemisch holistisch coachen
  • CES training bij complexe scheidingen
  • Opleiding systemisch werken met tafelopstellingen via CvSW centrum voor systemisch werken
  • Post HBO opleiding tot systeem therapeutisch werker via FORTA Opleidingen

Kwaliteit en deskundigheidsbevordering

Systemische- Bron praktijk voor systeem therapeutisch werken is aangesloten bij de NVRG. De NVRG (Nederlandse Vereniging van Relatie- en Gezinstherapeuten) is het kwaliteitsregister en de beroepsvereniging voor systeemtherapeuten (relatie- en gezinstherapeuten) en systeem therapeutisch werkers. De vereniging zet zich in voor een kwalitatief hoogwaardige en wetenschappelijk verantwoorde ontwikkeling en uitvoering van Systeemtherapie en andere vormen van systemisch werken. Bij de NVRG geregistreerde professionals voldoen aan vakbekwaamheidseisen dat middels permanente educatie deskundigheid gewaarborgd wordt. Meer informatie over de NVRG is te vinden op www.nvrg.nl

Systemische- Bron praktijk voor systeem therapeutisch werken is aangesloten bij de SKJ. Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Met een SKJ-registratie wordt aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers laten zien dat de hulpverlener over ervaring, kennis en vaardigheden beschikt om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook wordt hiermee laten zien dat de hulpverlener continu werkt aan zijn vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van zijn vak. www.skjeugd.nl

Intervisie

Systemische- Bron praktijk voor systeem therapeutisch werken neemt deel aan intervisie sessies. Dit zijn professionele uitwisselingen tussen medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied met als doel deskundigheidsbevordering en kwaliteit van het werk verbeteren. Tijdens intervisie wordt inhoudelijke het werk besproken, komen problematische vraagstukken aan bod, worden professionele ervaringen uitgewisseld en komen ontwikkelingsvragen ter sprake. Alles gebeurd in een vertrouwelijke omgeving en casussen worden anoniem besproken.

Supervisie

Systemische- Bron praktijk voor systeem therapeutisch werken neemt deel aan individuele supervisie sessies. Een persoonlijk leertraject waarbij ik onder leiding van een erkende en ervaren supervisor reflecteer op mijn eigen beroepsmatig handelen met als doel blijvende ontwikkeling en professionalisering.