We are who we are because they were

Afspraak

Voordat je de stap maakt om eindelijk het besluit te nemen om een afspraak te maken om hulpverlening te krijgen, is al een heel proces. Zodra je contact het gezocht met de Systemische- Bron praktijk voor systeem therapeutisch werk, zal er uiterlijk binnen vijf dagen gereageerd worden. Om vervolgens een kennismaking te plannen, streven is binnen drie weken.

Kennismaking

Is de mogelijkheid om geheel vrijblijvend te onderzoeken of dit is wat je van de systeemgerichte therapie of coaching verwacht en of er een klik is met de therapeut. Na het gesprek bepalen we of we verder gaan met elkaar, daar mag je natuurlijk uiteraard de tijd voor nemen.

In de samenwerking met de praktijk JdV Systeemtherapie, kiezen we er soms voor om bij grote (samengestelde) gezinnen of scheidingsthema s met twee therapeuten tegelijk te werken.

Duur

De duur is afhankelijk van de situatie, uw situatie vraagt om maatwerk. De eerste afspraken zijn doorgaans om de twee weken. Gezamenlijk besluiten we om er meer of minder tijd tussen te laten.
De therapie of coaching vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat zowel de cliënt als Systemische- Bron praktijk voor systeem therapeutisch werken vrij, om na onderling overleg, het traject op elk gewenst moment te beëindigen.

Specialisaties

  • Hulpverlening aan jongeren die klem staan
  • Hulpverlening aan onzekere ouders, individueel of gezamenlijk, met lastige thema’s
  • Partnerrelatie therapie
  • Gezinstherapie (in het gezin d.m.v. gezinsgesprekken bij u thuis)
  • Burn-out klachten
  • Assertiviteit
  • Jouw leven/ en dat van het gezin oppakken na Kanker

Inhoudelijke werkwijze Systemisch coaching en systeem therapeutisch werken

Werken met een systemisch fenomenologische holistische blik. Wat inhoudt werken met wat zich aandient. De mens in zijn geheel zien, lichaam, verstand en ziel. De context waar men zich in begeeft, de omgeving heeft invloed op de individuele/gezinsproblematiek. Een systeem is een geheel van onderdelen die samen een eenheid vormen, denk aan een gezin, de ouders of de kinderen.

Binnen het systeemgericht werken wordt niet uitgegaan van het zoeken van een waarheid. Er is sprake van meervoudige partijdigheid. Dat houdt in dat iedereen mag zeggen wat hij of zij wil. Iedereen krijgt erkenning van zijn of haar standpunt, zonder iemand hierin gelijk te geven. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de onderlinge communicatie en de interacties.
Een systeem therapeutisch werker is systemisch geschoold en praktisch georiënteerd. Samen aan de slag, gericht op eigen regie, onderzoeken wat daadwerkelijk de vraag is achter de vraag. Wat gaat er al goed en hoe kan hier meer van gemaakt worden? Het probleem is het probleem, niet de individu of het gezin.

Welke hulpbronnen en krachten zijn al aanwezig? Zoals bijvoorbeeld jouw motivatie, humor, zelfvertrouwen, Dieren, talent. Overlevingskracht is ook een kracht. De mens, het individu is onderdeel van zijn of haar familiesysteem. Iedereen hoort erbij, zoals ook miskramen, abortussen, voorouders etc. En alles verdient een plek, als ontslag, oorlogsverleden etc. Dit heeft allemaal invloed op ons heden, hoe wij nu zijn.

Soms staat een vastgelopen patroon steeds opnieuw in de weg om vol tot leven te komen. Een tafelopstelling of een genogram laat snel en zonder veel woorden zien wat de onbewuste oorzaak kan zijn achter ons gedrag. Verborgen verbanden en patronen. Het grotere geheel waarvan wij onderdeel zijn wordt zichtbaar.

Het innerlijke beeld komt op tafel, je brengt het naar buiten. Niet vanuit de ratio, jouw denken, maar vanuit voelen breng je het innerlijke in zicht. Je kijkt ernaar en je kunt het dan vanuit verschillende invalshoeken waarnemen. Je ziet letterlijk waar eenieder staat en wat hun positie en/ of rol is. Dit is toepasbaar zowel individueel, in een gezin, bij ouders, als in partnerrelatie therapie.

Zo ook in de hulpverleningsrelaties kun je via een tafelopstelling inzichtelijk maken waar de situatie mogelijk uit balans is. Hiermee bedoel ik bijvoorbeeld in de samenwerking met andere organisaties, rondom het gezin, individu. Of wel de gezinnen waar je komt.

Zodra er disbalans is, krijg je gedoe. Gedoe benoemen is een grote kunst. Door oefeningen, voelen waar je staat en een fundering maken, wordt het steeds duidelijker waar voor jou de grens ligt. Er is dan geen uitweg meer, je zal zaken gaan benoemen die nodig zijn voor jou om vrij te kunnen leven in jouw eigen leven.

Als systemische coach luister ik zonder te oordelen en ik ben tegen niemand. Door de systemische kennis en vraagstelling zal jij in contact komen met de antwoorden.

Terug naar boven >