Partnerrelatie

Wat eerst zo leuk leek aan de ander, kan vandaag de grootste ergernis zijn. Je kan als partners uit het oog verliezen hoe je met elkaar in gesprek wil zijn. In gezamenlijke gesprekken hebben we aandacht voor wat maakt dat jullie elkaar niet begrijpen. Hoe komt het dat stille verwachtingen niet meer worden gedeeld. Dit kan over alle thema’s gaan in het samenleven.

Er ontstaan patronen in onze relaties, of er spelen patronen die er al waren en vanuit ons ouderlijk huis zijn meegenomen in jullie gezamenlijk leven, zoals; mijn ouders maakten nooit ruzie, dat wil ik ook niet in mijn relatie. Mijn partner maakt wel ruzie, ik durf niks terug te zeggen.

Sommige patronen zijn prima, dan zeg ik niks meer aan doen. Mogelijk dat wat goed gaat een uitgangspunt is om meer van te maken en te doorbreken wat jullie los willen laten.

Ga terug naar overzicht >